Psicologia

Els millors especialistes

A Espai Salut treballem amb Creix Barcelona per apropar-te als millors especialistes en salut mental i psicologia.

UNITAT DE DIFICULTATS DE L’APRENENTATGE

Des d’Espai Salut, els professionals de CREIX ofereixen la Unitat de Dificultats d’Aprenentatge, formada per un equip multidisciplinar que dóna resposta a nens, joves i adults amb dificultats específiques de l’aprenentatge escolar. A més, treballem els aspectes que interfereixen significativament en el procés de l’aprenentatge: dificultats emocionals, problemes de conducta i comportament disruptiu.

Quin tipus de dificultats tractem?

 • Dislèxia
 • Disortografia
 • Disgrafia
 • Discalcúlia
 • Trastorns del Llenguatge
 • TDA / TDAH
 • Trastorns afectius (ansietat i depressió)
 • Trastorns de l’Espectre Autista (TEA)
 • Discapacitat intel·lectual
 • Trastorns de les funcions cognitives secundàries al dany cerebral 
 • Altes capacitats

UNITAT DE PSICOLOGIA

La psicologia és una disciplina sanitària que ofereix intervencions preventives, diagnòstiques i assistencials especialitzades en salut mental, basades en les necessitats psicològiques, biològiques i de l’entorn socio-familiar.

Des d’Espai Salut, els professionals de CREIX Barcelona donen resposta a les necessitats d’infants, adolescents, joves i adults amb problemes emocionals que pateixen, o es troben en risc de patir, algun trastorn mental.

Per tal d’aconseguir-ho, treballem intervencions centrades en la persona i en l’assessorament a les famílies i serveis professionals que hi tenen relació, per tal de posar remei a aquestes problemàtiques que dificulten el seu desenvolupament.

 

Com treballem?

En funció de la demanda individual, familiar, pediàtrica i/o escolar, s’establirà un diagnòstic rigorós de la problemàtica emocional i/o comportamental que permetrà guiar el tractament terapèutic.

 

Treballem des de diferents orientacions:

Teràpia Cognitiva – Conductual + Teràpia Breu Estratègica + Teràpia Integradora

PSICOLOGIA INFANTIL I JUVENIL

 • Problemàtiques de la son
 • Problemàtica de conducta a casa i/o a l’escola
 • Problemàtiques alimentaries
 • Problemàtica de relacions i/o d’habilitats socials
 • Problemàtica amb el control d’esfínters (enuresi i encopresi)
 • Adaptació familiar (Separació dels pares, Adopcions, l’arribada de germans menors…)
 • Motivació en els estudis
 • Problemàtiques alimentàries
 • Fòbies i pors
 • Baixa autoestima
 • Ansietat
 • Dol
 • Depressions
 • Tics
 • Addiccions
 • Altres problemes que pugui ser objecte d’atenció clínica

PSICOLOGIA ADULTS

 • Processos d’adaptació: separacions, dol, pèrdua, canvis de feina o de residencia, emancipació, jubilació, etc.
 • Alteracions de l’estat d’ànim: depressió, distímia, apatia, etc.
 • Trastorns per ansietat: pors, obsessions, estrès, atacs de pànic, fòbies
 • Dificultats de relació amb els altres: poques habilitats socials i falta d’assertivitat
 • Trastorns alimentaris: bulímia, anorèxia, etc.
 • Trastorns sexuals
 • Assetjaments laborals: Bullying i Mobing
 • Acompanyament en malalties cròniques i agudes
 • Trastorn obsessiu compulsiu
 • Trastorns de la personalitat
 • Trastorn bipolar
 • Addiccions
 • Altres problemes que poden ser d’atenció psicològica

PSICOLOGIA FAMILIAR

 • Problemes en la comunicació familiar
 • Dificultats en el comportament dels nens:
 • Nens difícils de controlar i / o educar
 • Adolescents rebels amb problemes de conducta i gestió de les seves emocions.
 • Problemes familiars o conjugals que afecten la resta dels membres
 • Malalties d’algun dels membres
 • Separació i divorci
 • Dificultats relacionades amb les adopcions
 • Violència domèstica
 • Alteracions de conducta, consums, etc.
 • Dificultats relacionades amb l’envelliment: els fills marxen de casa
 • Situacions produïdes pel dol i pèrdua
 • Dificultat en presa de decisions Importants

TERÀPIA DE PARELLA

 • Problemes de comunicació: entre ells i amb els fills
 • Conflictes amb les famílies extenses
 • Adaptació als diferents moments del cicle vital
 • Projectes de vida diferents
 • Distanciament afectiu i emocional
 • Problemes sexuals
 • Processos de separació i divorci
 • Malaltia crònica.
 • Problemes conjugals (gelosia, infidelitats, etc.)
 • Processos de migració i adaptació cultural
 • Mediacions
 • Situacions de violència domèstica
 • Situacions d’abús d’alcohol i/o altres substàncies

El nostre equip

Mira la fitxa professional dels nostres experts