Podologia

Assistència podològica

El Podòleg és el facultatiu especialista que diagnostica i tracta les diferents afeccions, deformacions i malalties dels peus, a traves de tractaments pal·liatius, ortopèdics, físics, farmacològics i quirúrgics, propis de la seva especialitat.

El Podòleg ha de conèixer i aplicar les tècniques de cirurgia unguial, de parts toves i de cirurgia osteoarticular, es a dir, cirurgia de consultori, menor ambulatòria i major ambulatòria.

La Podologia com la majoria de les ciències de la salut, ha experimentat grans transformacions en el transcurs dels últims quaranta anys, tant en l’aspecte acadèmic com en el seu aspecte social. Remetem aquest escrit per fer constar aquest canvi a traves d’una sèrie de lleis algunes d’elles recentment publicades.

Seguint la transformació de la professió, es signa un acord entre la Generalitat de Catalunya i el Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya (Decret 28/2009 de 24 de febrer) per el qual es regula l’atenció podològica de les persones diabètiques amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques com a prestació complementaria a les prestacions comunes del sistema nacional de salut.

Serveis bàsics

 • Malalties de les ungles (engruiximent, micosis, deformitats, encarnades, etc.)
 • Alteracions de la pell (durícies, callositats, berrugues dels peus).
 • Deformitats dels dits: confecció de silicones.
 • Estudi de la marxa.
 • Plantilles personalitzades
 • Podologia esportiva.
 • Plantilles especials per atletes.
 • Cirurgia: de la ungla, papil·lomes, etc.
 • Peu diabètic, exploració vascular i neuropàtica.
 • Tractaments de les ulceres de peu diabètic.
 • Teràpia làser per tractar l’onicomicosi (infecció per fongs de les ungles) y berrugues.
 • Cures en general del peu.

El nostre equip

Mira la fitxa professional dels nostres doctors